Blogi

Näyttävä kyselytutkimus minuuteissa

Surveypal-työkalu

Surveypalin avulla voit rakentaa näyttävän kyselytutkimuksen minuuteissa.

Surveypalin helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla kyselytutkimukset rakentuvat muutamassa minuutissa.

Kysymystyyppien muokkaaminen, vaihtaminen ja asettelu on erittäin yksinkertaista. Valmiiden tyylipohjien avulla kyselytutkimuksestasi tulee näyttävä lähes automaattisesti!

Miksi kyselytutkimus kannattaa tehdä Surveypalilla?

Surveypalin helppokäyttöisen käyttöliittymän avulla kyselytutkimukset rakentuvat nopeasti. Kysymystyyppien muokkaaminen, vaihtaminen ja asettelu on erittäin yksinkertaista.

Monesti kyselytutkimusten analysointi ja raportointi on tieteellisen tarkkaa. Surveypalin avulla kyselytutkimuksen tulokset saa ulos suoraan käsitellyssä SPSS-muodossa. Työkalusta nähdään nopeat hajonnat, keskiarvot ja muut tunnusluvut ilman mitään ulkopuolisia ohjelmia, ja tulokset voi halutessaan siirtää suoraan raportteihin Word-, Excel- ja PowerPoint-muodoissa.

Vastauksia voidaan kerätä paperilomakkeilla, mobiilisti, hyödyntämällä sähköpostiosoitteita tai erilaisilla verkkokyselyillä. Vastauksia on voidaan kerätä myös suoralla integraatiolla CINT-paneeliin. CINT-integraation avulla Surveypalin asiakas voi kerätä vastauksia haluamaltaan kohderyhmältä, esimerkiksi Helsingissä asuvilta 24-36-vuotialta miehiltä ilman, että organisaatiolla itsellään tarvitsisi olla vastaajalistoja hallussaan.

Muutama perusvinkki hyvän kyselytutkimuksen luontiin

1. Kyselyn pituus.
Yleisin virhe, jota kyselytutkimuksissa näkee on liian laaja kysely. Liian monella kysymyksellä saadaan aikaan kaksi asiaa: vastausprosentit ovat matalat eikä vastausten antamiseen jakseta keskittyä, kun kysely pitää ”kahlata läpi”.

2. Informaation hyödyntäminen.
Monesti liian laajat kyselyt johtuvat siitä, että ei tiedetä mitä tietoa tullaan hyödyntämään, joten varmuuden vuoksi kysytään kaikkea mahdollista. Kyselytutkimuksessa tulisi kysyä vain sellaisia asioita, joita on tarkoitus hyödyntää muutenkin kuin ”nice-to-know”-tyyppisesti.

3. Saateviestin tärkeys.
Saateviestillä on todella suuri merkitys siinä, kuinka moni potentiaalinen vastaaja edes siirtyy täyttämään lomaketta. Monesti saateviesteihin ei panosteta, ne ovat liian ympäripyöreitä ja formaaleja.

4. Monitulkintaiset kysymykset.
Jos vastaaja ymmärtää kysymyksen eri tavalla kuin kyselytutkimuksen laatija, on kysymyksenasettelu epäonnistunut ja vastaukset vääristyvät (ne eivät vastaa kysymykseen siinä muodossa, kuin kyselyn laatija on tarkoittanut).

5. Lomakkeen käytettävyysaspektit.
Nykypäivänä varsinkin sähköisessä kanavassa myös lomakkeen ”kiinnostavuus” vaikuttaa vastausprosentteihin. Visuaalisella ilmeellä, erilaisilla kysymystyypeillä, asettelulla ja vastaavilla seikoilla on suuri merkitys vastausprosentteihin.

Jos kiinnostuit, niin jätä yhteystietosi – asiantuntijamme ottavat sinuun pikaisesti yhteyttä!

comments powered by Disqus