Blogi

Kehitä henkilöstöä 360-menetelmällä

360-menetelmällä arvioitavana oleva henkilö saa palautetta kaikkialta ympäriltään – alaisiltaan, kollegoiltaan, esimieheltään sekä itseltään.

Surveypalin avulla 360-arviointien tekeminen on todella helppoa ja nopeaa!

Surveypal

Kuinka 360-arviointi onnistuu Surveypalilla?

Pääperiaatteena kannattaa pitää ajatusta, että 360 asteen palautemenetelmä on onnistunut, jos se auttaa arvioitavana olevaa henkilöä kehittämään itseään ja tunnistamaan omat vahvuudet sekä heikkoudet. 360-arviointien tekeminen on helppoa Surveypal-työkalulla:

Valmiit kysymyspatteristot.
Käytännössä 360-arviointia pitää aina räätälöidä organisaation ja mahdollisesti jopa yksittäisen arvioitavana olevan henkilön mukaan. Surveypal-asiantuntijamme auttavat organisaatiotanne kysymysten valinnassa ja prosessin suunnittelussa.

Helppo räätälöinti.
Erilaisten kyselyjen rakentaminen on tehty Surveypalissa todella helpoksi. 360 astetta –menetelmä voidaan räätälöidä organisaatiokohtaisesti eri johtamistilanteiden, yksikkötasojen tai tehtäväalueiden asettamien vaatimusten mukaisiksi – jopa henkilökohtainen räätälöinti on yksinkertaista ja nopeaa.

Kontrolloitavuus.
Jos 360-arviointien kohteina olevia henkilöitä tai arvioijia on todella paljon, niin prosessista saattaa tulla vaikeasti hallittava. Surveypal-työkalussa arvioijat ja heidän suhteensa arvioinnin olevaan kohteeseen pystytään määrittämään yhden Excel-tiedoston avulla.

Helppo vertailtavuus.
360-arvioinnissa arvioitavana olevan henkilön omia vastauksia verrataan muiden ryhmien vastauksiin, jolloin nähdään omakuvan ”todenmukaisuus”. Surveypal-työkalun dynaamiset suodattimet mahdollistavat reaaliajassa päivittyvän nopean ja helpon vertailun.

Välitön raportointi.
Eri ryhmien vastaukset siirtyvät muutamalla hiirenklikkauksella PowerPoint-ohjelmaan. Vastauksia voidaan tarkastella niin yksittäisinä kysymyksinä kuin osa-alueiden keskiarvoina. Avoimet vastaukset saadaan raportteihin omina kohtinaan.

Käytä itse tai teetä tutkimus.
Surveypal-asiantuntijoilla on useiden vuosien kokemus 360 astetta –menetelmän käytöstä ja voimme hoitaa koko prosessin puolestasi. Jos kuitenkin päädyt tekemään tutkimuksen itse – opastamme sinua prosessin alkuvaiheesta aina loppuun saakka.

Jos kiinnostuit, niin jätä yhteystietosi – asiantuntijamme ottavat sinuun pikaisesti yhteyttä!

360-arvioinnin hyödyt arvioitavana olevalle

Parhaiten 360-arviointi soveltuu (avain)henkilöiden johtamistapojen kehittämiseen. Kannattaa huomioida, että arvioitavina olevien henkilöiden välillä vertailu on melko riskialtista, sillä arvioiden antajina on eri henkilöt. Yksittäiselle henkilölle 360 asteen palautemenetelmä antaa kuitenkin paljon informaatiota:

  • Huomion kiinnittäminen olennaisiin kehityskohteisiin
  • Vahvuuksien ja heikkouksien löytäminen
  • Henkilökohtaisten ominaisuuksien tunnistaminen
  • Tulevaisuuden kehityssuunnitelman teko
  • Tarvittavien toimenpiteiden parempi ymmärrys
comments powered by Disqus