Blogi

Feeling Good? – Vincitin työhyvinvoinnin kehittäminen

Viime syksynä päätimme laatia Vincitillä sisäisen työtyytyväisyyskyselyn toiminnan kehittämisen avuksi. Halusimme keskittyä tutkimaan henkilöstömme subjektiivista kokemusta työhyvinvoinnista, mikä edellytti työn ja organisaation erityispiirteiden nostamista kyselyn keskiöön. Perinteiset standardikyselyt eivät tuntuneet tarjoavan tähän tarpeeksi välineitä ja lopulta päätimmekin luoda kyselyn alusta alkaen henkilöstömme kanssa yhteistyössä.

Surveypal-työkalun avulla pystyimme toteuttamaan kaikki projektin osavaiheet helposti. Työntekijämme ehdottivat ja äänestivät työkalun avulla heille tärkeitä teemoja työhyvinvoinnin alueelta ja kommentoivat niiden alle muodostettuja kysymyksiä. Kun työstämisvaihe oli saatu päätökseen, toteutimme virallisen tutkimuksen jo tutuksi tulleen työkalun avulla. Vastausprosentti kyselyssämme oli 100 – kysymykset koettiin selvästi merkityksellisiksi ja niiden edustamiin alueisiin haluttiin vaikuttaa.

Jatkossa uusimme Feeling Good@Vincit- kyselyn säännöllisesti ja seuraamme työhyvinvoinnin kokemuksen kehittymistä sen avulla. Surveypal-työkalu sai henkilöstöltämme paljon kiitosta sen helppokäyttöisyydestä ja toimivuudesta, mikä osaltaan helpotti uudenlaisen kokeilun toteuttamista. Myös raportointiominaisuudet olivat muita työkaluja monipuolisemmat ja tulosten analysointi ja esittäminen oli helppoa.


Vincit Oy on yksi Suomen nopeimmin kasvavista teknologiayrityksistä, jonka palveluksessa työskentelee 130 työntekijää. Yrityksen päätoimintaa on on räätälöityjen ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Vincit on valittu mm. Suomen parhaaksi työpaikaksi (Great Place To Work 2015 & 2014) ja Vuoden yritykseksi (2013).

Johanna Pystynen. Artikkelin kirjoittaja on Vincitin henkilöstöjohtaja. Johanna on vastannut useita vuosia Vincitin HR-asioista. Hän on päässyt todistamaan aitiopaikalta Vincitin kasvua pienestä koodipajasta suureksi IT-taloksi ja sen vaikutuksia HR-työhön.

comments powered by Disqus