Taloyhtiön viestintään sähköisempää otetta

Taloyhtiön viestintään sähköisempää otetta

Kiinteistösektorilla digi on kova sana – ja esimerkiksi erilaiset sovellukset muuttavat konservatiivisena pidetyn toimialan arkea. Taloyhtiössä muuttunut tilanne näkyy mm. siinä, että isännöitsijöiltä kysellään yhä enemmän sähköisten palvelukanavien perään. Toisissa paikoissa taas progressiiviset isännöitsijätoimistot kiskovat asukkaita perässään yhä digitaalisempaan tulevaisuuteen.

Ilkka Kaikuvuo Surveypal Oy:stä on huomannut, että kentällä on kiinnostusta nyt aivan uudella lailla. Hänen mukaansa asukasdemokratia paranee uusia e-työkaluja käyttämällä, kunhan ne toteutetaan järkevästi ja tehdään riittävän helppokäyttöisiksi. Surveypal on tavallaan jo ”kurkistanut tulevaisuuteen”, sillä yrityksellä on asiakkaina mm. Tampereen ja Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiöt – ja loppuasiakkaina sitä myöten autenttisia diginatiiveja. Näille opiskelija-asuntosäätiöille räätälöitiin e-vikailmoituslomake, jota on kätevä käyttää netissä.

”Ja lomake menee suoraan huoltomiehelle, eikä sitä tavanomaista parin päivän viivettä synny”, Kaikuvuo kertoo. Hänen mukaansa arjen sujuvoittamiseksi ei ole vielä tehty kaikkea sitä, mihin uudet digitavat antavat mahdollisuuksia: ”Meidän tehtävämme on auttaa kipukohdissa. Jos tiedonkulussa on joitakin pullonkauloja, me mietimme, että voisiko ne jotenkin selvittää digitaalisesti.”

Koko digipaketti haltuun
Surveypalin verkkopalvelu on tarkoitettu palautteen kerää- miseen sekä erilaisten kyselyiden ja selvitysten tekemiseen. ”Myös tulokset ja raportit syntyvät välittömästi, ilman extra- naputtelua ja odottelua”, lupaa Kaikuvuo. Isännöitsijätoimistojen kanssa Surveypal on tehnyt yhteistyötä nyt parin vuoden ajan. Jatta Vikströmillä Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy:stä on kokemusta useammankin kiinteistöpuolen e-palvelukanavan käytöstä, mutta Surveypal on tehnyt häneen suurimman vaikutuksen: ”Erilaisten kyselyjen teko ja jako on äärimmäisen helppoa ja nopeaa.” Samaten Vikström on tyytyväinen siihen,
että kyselyistä voi rakentaa erittäin perusteellisia ja syvällisiä tai sitten voidaan hakea nopeampaa, ”anna hymynaama” -palautetta. ”Isännöitsijöille on entistä tärkeämpää viestiä monipuolisesti taloyhtiöiden kanssa. Sitä kautta palvelua pystytään parantamaan”, hän uskoo.

Zeitgeist ohjaa muutosta
Näin taloyhtiön hallitus pystyy helposti järjestämään tyytyväisyyskyselyn tai joku yhteistyötaho voi kysellä mielipiteitä johonkin tiettyyn asiaan – ja järjestelmä mahdollistaa sekä nimellä että nimettömästi tapahtuvat kyselyt.

Isännöitsijöille on entistä tärkeämpää viestiä taloyhtiöiden kanssa ja kysyä, missä mennään.

Vikström arvelee, että vaikka kaikki isännöitsijät eivät vielä ole vallan digitalisoineet palvelujaan, suunta on selvä. ”Viihtyvyys ja asukaskokemus ovat sellaisia asioita, jotka puoltavat näiden työkalujen käyttöä. Näemme myös, että ainakin puoli askelta kannattaa olla edellä ja pyrkiä yllättämään taloyhtiöt ja asukkaat iloisesti tarjoamalla uusia palveluja.”

Tavoite kirkkaana mielessä?
Jarmo Rantamäki Oy on hyödyntänyt e-konsteja myös taloyhtiöiden tavoite-ohjelman rakentamisessa. Vikström selventää, että kyseessä ei siis ole taloyhtiöiden viisivuotissuunnitelma, vaan rakenteiden kunnon lisäksi keskitytään myös esim. viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden suunnitteluun pitkällä tähtäimellä. ”Teemme sähköisen kyselyn osakkaille ja asukkaille siitä, mihin suuntaan he haluavat taloyhtiötä kehittää ja sen pohjalta tehdään taloyhtiön tavoiteohjelma”, Vikström toteaa ja lisää, että tarkoituksena on tuoda pitkäaikaisempaa suunnittelua myös asukaskokemuksen parantamiseen.

Artikkeli ilmestynyt KITA Kiinteistö & Talotekniikka –lehdessä 6-7/2015
Teksti: Sami J.Anteroinen

Lisätietoja:

Sointu Karjalainen

Markkinointijohtaja

+358 40 8235371